راموناجان

خواص جالب گاهی درمیان اعداد به ظاهربی خاصیت وعادی مخفی می شود دراین مورد به داستان زیر اشاره می کنیم:
زمانی که ریاضیدان انگلیسی هاردی(۱۸۷۷-۱۹۴۷ )برای عیادت ریاضیدان شهیر هندراموناجان
(۱۸۸۷-۱۹۲۰ )به بیمارستان رفته بود به این موضوع اشاره کرد که شماره تاکسی که به وسیله آن به بیمارستان آمده عدد بی ربط وبی خاصیت1729 بوده است.راموناجان بلافاصله ضمن رد ادعای هاردی به او یادآور شد که اتفاقا 1729 بسیار جالب توجه است زیر اولین عددی است که می توان آنرا به دو طریق به صورت حاصلجمع مکعبهای دو عدد مثبت نوشت.
کوچکترین عدد که خاصیت بالا درآن صدق می کندعدد87539319 می باشدکه درسال1957 توسط لیچ کشف شد:
به توان سه 436 + به توان سه 167 = 87539319
به توان سه 423+ به توان سه 228 =
به توان سه 414+ به توان سه 255 =
یا عدد635318657 که توسط اویلر یافت شده است:
به توان چهار 158 +به توان چهار 59 = 635318657
به توان چهار 134 + به توان چهار 133 =
برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به سایت زیر:
www.sciencenews.org
یا: http://euler.free.fr/taxicab.htm

   + مهدی - ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢٤