سوال:

درجمعی 100 نفره تعدادی وکیل و مهندس حضور دارند،اگر از هر دو نفر حد اقل 1 نفر وکیل باشد
در آن جمع چند وکیل و مهندس داریم؟

پاسخ:

در این جمع 99 وکیل و 1 مهندس داریم

   + مهدی - ۳:٤۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢