زندگی مشترک

.روزی از دانشمندی ریاضیدان نظرش را درباره زن و مرد پرسیدند

: جواب داد
 

اگر زن یا مرد دارای ( اخلاق) باشند پس مساوی هستند با عدد یک =1
 

اگر دارای (زیبایی) هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم =10
 

اگر (پول) هم داشته باشند دوتا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =100
 

اگر دارای (اصل و نسب) هم باشند پس سه تا صفر جلوی عدد یک میگذاریم =1000
 

ولی اگر زمانی عدد یک (اخلاق) رفت چیزی به جز صفر باقی نمی ماند و صفر هم به 
تنهایی هیچ نیست ، پس ان انسان هیچ ارزشی نخواهد داشت. اگر اخلاق نباشد، انسان خدای ثروت و اصل و نسب و زیبایی هم باشد هیچ نیست....

   + مهدی - ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱۱