تمرکز

به نقطه سیاه نگاه کنید....

بادقت بیشتر .....

فقط به نقطه سیاه وسط دایره خاکستری .اگر چند ثانیه با تمرکز نگاه کنید هاله ی خاکستری اطراف به کلی محو می گردد.

1دقیقه خیره شوید تا حدی که هیچ اثری نماند

به مرور زمان را بیشتر کنید و بر این تمرین مداومت بورزید.

 

دیگه نمیخوام توضیح بدم چرا در نماز توصیه شده به مهر نگاه کنید.....

 

   + مهدی - ۱٠:٥٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱۱