درباره عدد 2008در دنیای ریاضی  حتما مطالب شگفت انگیزی می توان یافت.بعضی از آنها  را ببینید:

 

 

 • 2008 دوعامل اول دارد،2و251                                                        2008=23·251   

   

 • 2008 حاصل جمع 251عدد متوالی صحیح زیر است :
 • (117- )+( 116- )+(115-)+…+131+132+133

 

 • 2008حاصل ضرب عدد251درمجموع ارقام عدد251 است:

   

 • 2008=   (۲۵۱ ) (۲+5+۱)  
 • 2008 حاصل جمع نهمین ، چهاردهمین و هفدهمین جملات دنباله فیبوناتچی است :

   

                    1597+377+34

 • دقیقاً 1000عدد کمتر از 2008 یافت می شود که نسبت به 2008 اول هستند:

   

 phi(۲۰۰۸) = ۱۰۰۰ 

   + مهدی - ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱۱