عشق را از لیلی و مجنون بپرس

 

                           عشق را از عاشق و معشوق بپرس

                                               عشق را از زمین و آسمان بپرس

                          عشق را از کودکان و پیران بپرس

عشق را از شاهزاده و گدا بپرس

                           ولی هرگز از من نپرس عشق چیست

                                             بلکه عشق برای من  واژه ای نا آشناست

                              چرا که عشق را از آنانی  بپرسید

که هم عاشقند و هم معشوق

                          هم لیلی  اند هم مجنون

                                              

   + مهدی - ۱۱:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٦