یادمان باشد

یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد،نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

یادم باش که روزو روزگار خوش است،وتنها دل ما دل نیست

یادم باشد جواب کین را با کمتر از مهر وجواب دورنگی را باکمتر از صداقت ندهم

یادم باشد بایددر برابر فریادها سکوت کنم و برای سیاهی ها نور بپاشم

یادم باشد از چشم درس خروش بگیرم و از آسمان درس پاک زیستن

یادم باشدبرای درس گرفتن و درس دادن به دنیا آمده ام...

نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان

یادم باشد زندگی را دوست دارم

یادم باشد معجزه قاصدکها را باور داشته باشم و گره تنهایی ودلتنگی هر کس

فقط به دست خودش باز می گردد

یادم باشدهیچگاه لرزیدن دلم را پنهان نکنم تا تنها نمانم.

   + مهدی - ۱٠:۳٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٦