وقتی که گریه کردیم گفتن بچه است.......... وقتی که خندیدیم گفتن دیونه است.................. وقتی که جدی بودیم گفتن مغروره............ وقتی که شوخی کردیم گفتن سنگین باش................ وقتی که حرف زدیم گفتن پر حرفه.............. وقتی که ساکت شدیم گفتن عاشقه................... حالا ام که عاشقیم می گن گناهه !

   + مهدی - ٩:٤٩ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٦