اندازه وزن بدن بر حسب کیلوگرم تقسیم بر توان دوم اندازه قد بر حسب متر برابر می‌شود با شاخص وزن بدن . 
  پاسخ به دست آمده اگر بین بیست تا بیست و پنج باشد طبیعی ، ۲۵ تا ۳۵ بیشتر از حد طبیعی و ۳۰ تا ۴۰ چاقی و بیش از چهل بسیار فربه می‌باشد . 
 به این مثال توجه کنید ، در نظر بگیرید که شخصی قدش ۱۷۸ سانتی متر و وزنش هفتاد و شش کیلوگرم می‌باشد . اگر بخواهیم وزن او را ارزیابی بکنیم که آیا چاق هست و یا طبیعی ، به این صورت عمل می کنیم  . وزن او را که ۷۶ کیلوگرم هست به ، توان دوم قدش که ــ برحسب متر ــ می‌شود ۱۶۸۴/۳ ، تقسیم کرده و جواب را بدست می‌آوریم . جواب تقریبا می‌شود ۲۴ و طبق توضیح بالا چون این جواب بین ۲۰ تا ۲۵ هست ، وزن این فرد طبیعی می‌باشد

   + مهدی - ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱/٢٠